Czy wiesz, że... ?

Dworzec w Jarocinie był pierwszym dworcem w dawnym Księstwie Poznańskim, do którego doprowadzono oświetlenie elektryczne. Jest też najstarszym zachowanym dworcem węzłowym w Wielkopolsce (powstał w końcu XIX stulecia). Na zewnętrznych elewacjach budynku można podziwiać nadokienne malowidła związane z miastem.
«   »